GlobalTrust, günümüz sınır tanımayan dijital dünyasının girişimcilerine e-Ticaret danışmanlığı, online iş platformları kurulumu, ödeme ve tahsilat kanalları entegrasyonu sağlıyor.

Dünya ticaretindeki trendlerin etkisiyle son yıllarda şirketler ürünlerini yurt dışı pazarlara online kanallar aracılığıyla ulaştırmaya yöneliyor.

Sınır ötesi e-ticaret hacminin 2020 yılında 994 milyar $ dolayına ulaşması beklenirken, global B2B e-ticaret hacmi toplamda yaklaşık 10 trilyon $ ile B2C e-ticaretin 5 katını buldu.

2019 yılında Türkiye’de E-ticaret Hacmi 11,5 milyar $ ve internet üzerinden alışveriş yapan sayısı önceki yıla göre %25 artarak 39,3 milyonu buldu.

E-ihracat, mal ihracatı olmaktan öte hizmet ihracına da büyük etki yaparak KOBİ’ler için önemli potansiyel oluşturuyor.

Elektronik gümrükleme sisteminin daha basit ve yalın hale getirilmesi E-ihracatın artmasındaki önemli etkenlerden.

KOBi’ler için Ticaret Bakanlığı tarafından verilmekte olan 14 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır biçimde sunulması amacıyla oluşturulan kolaydestek.gov.tr sitesi yararlı bir girişim olmuştur.

E-ticarette ödeme kanalları önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Onbeş yaş üstü dünya nüfusunun yaklaşık %68,5’i banka hesabına sahipken, %52’si dijital ödeme yapmak ve almakta.

Küresel ölçekte e-ticaret ödemelerinin yarısından fazlası kredi kartı ya da banka kartı dışındaki yöntemler üzerinden gerçekleşirken, dijital cüzdanların kullanım oranlarının yakın zamanda kredi kartlarını geride bırakarak e-ticaret içinde en yaygın ödeme yöntemi haline gelmesi beklenmekte.

Online ödeme sistemleri yanısıra lojistik altyapısı da e-ticaret gelişimini etkileyen önemli faktörlerin başında gelmekte. 2018 Lojistik Performansı Endeksi’ne (LPI) göre lojistik gelişmişlikte ilk 5 ülke olarak Almanya, İsveç, Belçika, Avusturya ve Japonya gösterilirken, Türkiye 160 ülke içinde 47. sırada yer almakta.

Leave a Reply

  • (not be published)