Global ekonominin rüzgârı dünyada ciddi değişimlere yol açarken, rekabet artık tüm fırsatları değerlendirmeyi gerektiriyor. Sadece ulusal ölçekte ticari ve kurumsal varlık gösterenler gelecek perspektifi bakımından önemli şeyler kaçırıyor.

Uluslararası arenada yabancı ülke şirketleri üzerinden iş yapmayı düşünen girişimciler, ilgili ülkelerin şirketler hukuku, ticari/mali mevzuatı ve iş pratiğini gereğince bilmek durumundadırlar. Bu yolda ülkelerinden yapmaya çalışacakları araştırma ve girişimler, yurtdışında güçlü lokal altyapı ve ilişkilere sahip deneyimli bir danışman ve servis sağlayıcıya olan ihtiyacı karşılayamaz.

Girişimcilerin yerel statüsüyle uyumlu, doğru lokasyonda ve yasal dayanaklı rafine modellemeye dayalı sınır ötesi şirketleşme kurumsal kimliği güçlendirirken, rekabet gücü ve vergi sonrası karlılığı artırır.

“Custom-Made” yeni şirket kurulması mı, “Ready-Made” kurulu bir şirketin devri mi, ya da sermaye şirketi yerine Sınırlı Sorumlu Ortaklık, bir Kooperatif veya anonim bir ticari Vakıf yapısı mı, yoksa işlem bazlı kullanabileceğiniz farklı Kiralık Şirketler mi…

Uluslararası Şirketleşme, satranç oyunundaki gibi ileri görüşlü ve doğru başlangıç hamlesi gerektirir

Yurtdışı şirketleşme, ancak ihtiyaca göre belirlenmiş özel konsept, doğru lokasyon, kusursuz uygulama ve kesintisiz profesyonel desteğiyle başarılı olabilir.

‘Global Oyuncu’ olmanın sırrı, uluslararası birikim ve iş zekasına sahip güvenilir danışmanla yola çıkmaktadır diyebiliriz.

Leave a Reply

  • (not be published)